Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Obornikach Śląskich

Data dodania: 2013-05-04 17:06

W piątkowe świąteczne przedpołudnie przy Urzędzie Miejskim zgromadzili się mieszkańcy i goście Obornik , aby przemaszerować jak co roku pod obelisk i uczcić 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Deszczowa aura spowodowała, że część uroczystości przeprowadzono w sali Ośrodka Kultury. Na początku wspólnie odśpiewano Hymn Polski, a później celebrant Henryk Laur przywitał zebranych i odczytał apel poległych. Prezes Kombatantów Henryk Sielicki wygłosił słowo do mieszkańców, przypomniał o majowych wydarzeniach z dziejów Polski, podziękował za obecność na uroczystości przybyłym gościom. W dalszej części dokonano dekoracji medalem kombatanckim prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Zenona Łodygowskiego, wręczono także kilku osobom dyplomy za współpracę ze Związkiem Kombatantów. W imieniu Burmistrza i swoim głos zabrała sekretarz gminy Izabela Żmuda, która podzieliła się refleksjami związanymi ze świętem, złożyła życzenia i podziękowania przybyłym za obecność. W części artystycznej wystąpiła grupa uczniów pod kierunkiem Ewy Skubisz ze szkoły podstawowej z Osolina dając krótki program muzyczny. Po uroczystym odśpiewaniu Roty nastąpiło składanie wiązanek pod obeliskiem. Kwiaty złożyli kombatanci i sybiracy, strażacy i harcerze oraz przedstawiciele władz samorządu gminnego i powiatowego, delegacje organizacji i związków, dyrektorzy i młodzież szkół obornickich. Po czym zgromadzeni na czele z pocztami sztandarowymi udali się do kościoła pw Judy Tadeusza na mszę za Ojczyznę.

Pomimo niesprzyjającej pogody, w obchodach dzielnie uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk naszej gminy, dając tym samym wyraz swojego patriotyzmu i przywiązania do tradycji narodowych. Dziwi tylko jedno, dlaczego przy okazji przywołania wydarzeń majowych, ani słowem nie wspomniano o 1 Maju - Święcie Pracy!?

Dwa dni wcześniej, 1 Maja, pod tym samym obeliskiem złożono symboliczną wiązankę kwiatów na okoliczność Święta Pracy.

Danuta Śmiałek

Komentarze